Αντιπροσωπεύουμε και διαθέτουμε στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά μια μεγάλη γκάμα οίκων του εξωτερικού.

Επιλέξτε μία τις ακόλουθες ενότητες για να δείτε περισσότερες πληροφορίες:

Φορέσιμη Τεχνολογία Polar

 

Βηματόμετρα Yamax

 

Επαγγελματικοί Ζυγοί Charder

 

Καταναλωτικοί Ζυγοί Oserio

 

Χρονόμετρα Accusplit

 

Ψηφιακοί Λιπομετρητές OSD

 

Προϊόντα Digital Wellness