Αντιπροσωπεύουμε στην Ελληνική και στην Κυπριακή αγορά τα προϊόντα της Charder.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα Charder σε δεκάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και τη Κύπρο.

Ακολουθεί κατάλογος των προϊόντων Charder (ανά κατηγορία):


Loading...
  • Αναλυτής σύστασης σώματος CHARDER MA601

    Οι αναλυτές σύστασης σώματος Charder χρησιμοποιούν πολλαπλές συχνότητες για να παράσχουν λεπτομερέστερη ανάλυση της σύστασης του σώματος, ιδιαίτερα σε σχέση με την ισορροπία του νερού του σώματος, η οποία αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο όσον αφορά τη διαχείριση και αποκατάσταση μιας νόσου. Επιπλέον, η αντίσταση μετράται ανεξάρτητα για κάθε τμήμα για βελτιωμένη ακρίβεια και αξιοπιστία. Ο

  • Αναλυτής σύστασης σώματος CHARDER MA801

    Οι αναλυτές σύστασης σώματος Charder χρησιμοποιούν πολλαπλές συχνότητες για να παράσχουν λεπτομερέστερη ανάλυση της σύστασης του σώματος, ιδιαίτερα σε σχέση με την ισορροπία του νερού του σώματος, η οποία αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο όσον αφορά τη διαχείριση και αποκατάσταση μιας νόσου. Επιπλέον, η αντίσταση μετράται ανεξάρτητα για κάθε τμήμα για βελτιωμένη ακρίβεια και αξιοπιστία. Ο

Loading...